POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies, zwana dalej „Polityką prywatności”, reguluje kwestie związane z ochroną danych osobowych i plików cookies, stanowiąc załącznik do „Regulaminu” serwisu KwaterMajster.pl.

ADMINISTRATOR I NASZE ZOBOWIĄZANIE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie jest właściciel KwaterMajster.pl, zwany dalej Administratorem.
Z Administratorem możesz skontaktować się pod adresem e-mail: admin@kwatermajster.pl.
Dane osobowe przekazane w trakcie korzystania z serwisu będą przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

KIEDY UZYSKUJEMY DOSTĘP DO DANYCH I W JAKIM CELU JE ZBIERAMY

Korzystanie z serwisu wiąże się z udostępnianiem przez Ciebie danych osobowych. Część danych pozostawiasz uzupełniając formularze udostępniane w serwisie, część pozostawiasz zaś poprzez sam fakt poruszania się w ramach serwisu i korzystania z jego usług.
Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje ono możliwość korzystania z usług serwisu lub części jego funkcjonalności.

RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH

Serwis KwaterMajster.pl zbiera i wykorzystuje informacje mu przekazane oraz zebrane automatycznie.
W przypadku umieszczenia ogłoszenia w serwisie dotyczącej usług turystycznych, Użytkownik będący osobą fizyczną  zostanie proszony o podanie danych osobowych w postaci: (co najmniej) adresu e-mail.  
Dane zbierane automatycznie: Jeśli Użytkownik korzysta z witryny KwaterMajster.pl nie rejestrując się w serwisie, tylko ją przeglądając, zbierane są jedynie dane osobowe Użytkownika, które przesyłane są automatycznie. 
Dane zbierane automatycznie to adres IP, data i godzina korzystania z witryny, rodzaj urządzenia, oprogramowanie i przeglądarka internetowa, jak również informacje dotyczące systemu operacyjnego komputera, wersje aplikacji i ustawienia języka. Zbierane są także informacje na temat kliknięć Użytkownika oraz tego, jakie strony zostały wyświetlone. 

CEL I PODSTAWA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dla celów wykonywania umów zawartych z Operatorem. Założenie konta stanowi umowę, jaką zawierasz z Administratorem, zgodnie z odpowiednimi regulaminami Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy.
Marketing dotyczący Operatora i jego usług. Powyższe uwzględnia również działalność analityczną i statystyczną mającą na celu optymalizowanie działalności Serwisu oraz profilowanie preferencji i zachowań Użytkowników, co służy usprawnieniu działania Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych na adres e-mail lub sms, podstawą prawną będzie wówczas art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawa telekomunikacyjnego.
Dla celów kontaktu z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na Twoje zapytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

OKRES PRZETWARZANIA ZEBRANYCH DANYCH

Dane przetwarzane w celu wykonywania usług, będą przetwarzane do czasu ustania świadczenia tychże usług, ale przetwarzanie nie ustanie wcześniej, niż przed upływem okresu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaną umową.
Dane przetwarzane w celu Marketingowym będziemy przetwarzać przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. W odniesieniu do wiadomości marketingowych przekazywanych na adres e-mail lub telefon komórkowy, przetwarzanie w ww. celu ustanie z chwilą cofnięcia zgody na jego wysyłanie.
Dane przetwarzane w celu Kontaktowym będą przetwarzane przez czas udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub rozwiązanie zgłoszonej sprawy.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych,
Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny sprzeciwu, 
Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

PLIKI COOKIES

Wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
– Marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Serwisie, jakie linki były przez niego klikane i jakie podstrony Serwisu odwiedzał, dopasowywaniu treści Serwisu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści (z uwzględnieniem reklam);
– Analitycznym i statystycznym;
– Optymalizacji i zapewnienia funkcjonalności Serwisu – w tym uwierzytelniania użytkownika, utrzymanie stanu sesji, zapisywanie ustawień Serwisu, zapewnienie sprawności procesów witryny internetowej;
– Wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich preferencji. Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych (np. Google Adwords) są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii marketingowych docierających z naszymi komunikatami marketingowymi do Ciebie, jeżeli odwiedzałeś wcześniej nasze serwisy. Te pliki cookies pamiętają, że odwiedziłeś nasze serwisy i jakie aktywności wykonałeś w naszych serwisach. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.
Możesz skonfigurować przeglądarkę internetową w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym.
Możesz usunąć pliki cookies poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz.
Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki prywatności. 
Jeśli Użytkownik nie akceptuje postanowień niniejszej Polityki Prywatności, nie może korzystać z usług oferowanych przez serwis KwaterMajster.pl.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.