Regulamin

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego KwaterMajster.pl.

Administratorem serwisu jest KwaterMajster.pl zwany dalej administratorem.

Serwis KwaterMajster.pl prezentuje oferty obiektów noclegowych w sieci internet.

Użytkownikiem jest osoba która zarejestrowała się oraz zamieściła ofertę noclegową.

Gościem serwisu jest każda inna osoba, odwiedzająca strony serwisu.

Administrator serwisu dołoży wszelkich starań aby promować działalność serwisu w internecie.

Zgłaszanie ofert do katalogu jest dobrowolne i bezpłatne.

Osoba zgłaszająca obiekt w serwisie KwaterMajster.pl oświadcza, że informacje jakie zamieszcza w ramach prezentacji są prawdziwe, natomiast zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wizerunek reklamowanego obiektu.

Administrator może odmówić bądź zaprzestać emisji oferty obiektu na stronie serwisu bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie manipulacji mającej na celu wprowadzenie w błąd, zatajenie stanu faktycznego opisywanego obiektu bądź nieprawidłowości w podanych danych osobowych.

Zamieszczanie w serwisie nieprawdziwych informacji o obiekcie jest zabronione.

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, bądź złamania zasad określonych niniejszym regulaminem administrator ma prawo do podjęcia środków prawnych oraz wstrzymania emisji danej oferty bez możliwości roszczenia ze strony Użytkownika.

Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia w związku z zamieszczoną ofertą bądź co do publikowanych zdjęć. Oświadcza ponadto, że posiada pełne prawa do korzystania oraz publikacji przesłanych zdjęć oraz treści.

Użytkownik może zamieścić w ofercie link odsyłający do własnej strony internetowej z rozszerzonym opisem obiektu. Linki do podstron z ofertą zamieszczoną w innych serwisach turystycznych będą usuwane.

Osobie zgłaszającej przysługuje prawo do edycji ogłoszenia.

Zabronione jest korzystanie z serwisu KwaterMajster.pl w sposób niezgodny z polskim prawem.

Użytkownicy jak i Goście serwisu KwaterMajster.pl zobowiązani są do nie działania na szkodę serwisu KwaterMajster.pl bądź innych osób.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym Użytkowników.

Użytkownik przesyłając formularz dodania obiektu oświadcza, że zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.